Vanlige hestesykdommer

Alle som eier eller bruker mye av sin tid rundt hester bør gjøre seg kjent med symptomene på de vanligste sykdommene dyrene er utsatt for. Har man kunnskap om sykdommer og ikke minst symptomer på de ulike sykdommen, kan man sikre at hesten raskt får den behandling den trenger. Veterinærbehandling er ikke billig og ofte kan det da tid før man kan få en veterinær til stallen. Begge viktige årsaker til at man bør utdanne seg selv om hestens sykdommer og symptomer.

Strangles

Stangles, også kalt Kverke, er en ubehagelig og svært smittsom hestesykdom som mange hester får en gang i løpet av livet, og særlig føll er utsatt for sykdommen. Kverke er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Streptococcus equi, som blant annet setter seg i lymfeknutene i området rundt halsen. Sykdommen smitter gjennom nasal væske og puss fra hovne lymfeknuter. Strangles har ulike former, den mest vanlige er keeldroes, som er en betennelse i halsens lymfeknuter. Kooierdroes er en annen variant der bare lymfeknutene mellom kjevegrenene er betent. Strangles i øre og kooierdroes er de mest godartede typene og er enklest å behandle. Strangles er mest vanlig hos unge hester, og sjansen for at en hest får strangles to ganger i løpet av livet er lite sannsynlig fordi immunforsvaret gjenkjenner bakterien. Strangles er utelukkende en sykdom for hester, esler og muldyr. Sykdommen kan ikke overføres til mennesker. Dårlig appetitt, rennende nese og hovne lymfeknuter rundt underkjeven er noe av det som karakteriserer den svært smittsomme sykdommen.

Vestnilfeber

Vestnilfeber er en virussykdom som overføres med mygg og kan forårsake alvorlig hjernebetennelse hos hest, menneske og fugler. Vestnilfeber hos dyr er en klasse B-sykdom og forekomst av, eller mistanke om, vestnilfeber skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Vestnilvirus er et såkalt arbovirus som tilhører familien Flaviridae. Viruset overføres mellom ulike dyrearter via mygg. Ville fugler fungerer også som naturlige verter for viruset. Blant annet er kråkefugler, gråspurv og stær såkalt kompetente verter som utvikler viremi. Mygg som suger blod fra disse får i seg virus og sprer smitten videre til neste offer. Dette er den naturlige smittesyklusen, men mennesker og hester kan også bli tilfeldige verter.

Infeksiøs anemi

Infeksiøs anemi er en meget alvorlig virussykdom som forekommer hos hester, esler og muldyr. Sykdommen forekommer over hele verden. Infeksiøs anemi smitter ikke til mennesker. Infeksiøs anemier en B-sykdom og forekomst av, eller mistanke om, Infeksiøs anemi skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Infeksiøs anemi skyldes et lentivirus i familien Retroviridae, beslektet med menneskets HIV. Vanligste smittevei er via ulike blodsugende mygg og insekter. Viruset kan også overføres fra hoppe til føll i fosterlivet og via råmelk. Smittespredning kan også skje gjennom serum og andre blodprodukter og ved gjenbruk av kanyler osv. Forskere er ennå usikre på om viruset også spres via luften. Smittede hester fortsetter å skille ut virus hele livet, selv med riktig behandling. Viruset kan også overleve utenfor dyret i blod, vev og tørr møkk.Tegn på sykdommen er periodisk høy feber, anemi, svekkelse og i alvorlige tilfeller død. Inkubasjonstiden for Infeksiøs anemi er ved de fleste tilfeller vanligvis 1-3 uker, men kan variere fra 3 dager til 3 måneder i spesielle tilfeller. Infeksiøs anemi kan finnes i akutt og kronisk form, samt mer eller mindre symptomfrie former.

Cushings sykdom

Hormonelle lidelser som ikke er forårsaket av kjønnshormoner, har lenge vært et område med lite fokus innen hestemedisin. Men ettersom man på verdensbasis har fått større kunnskap om hestens metabolisme og sykdommer knyttet til dette, er man nå på et stadium hvor man har mulighet til både å diagnostisere og behandle disse sykdommene bedre. Det er i all hovedsak to hormonelle lidelser som dominerer og rammer hester og ponnier i ulik aldersgruppe. Dette er Equint Metabolsk Syndrom (EMS), og Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, også kalt Cushings sykdom. Cushings er en sykdom som primært starter i hjernen hos hesten, hvor man på grunn av en redusert produksjon av hormonet Dopamin får en overproduksjon av andre hormoner, blant annet ACTH som igjen fører til et økt nivå av kortisol i blodet. Cushings er en vanlig sykdom hos eldre hester, og så mange som 15-20 % av alle hester over 15 år rammes av sykdommen.

Privacy Policy